Projekti Caritasa – E.D.Uc.At.E. i R.A.iN.dR.O.P.

E.D.Uc.At.E. – Edukacija učenika i profesora srednjih i osnovnih škola do unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja

Psihičko ili mentalno zdravlje zapostavljeno je u odnosu na fizičko i retko koja osoba brine o svom psihičkom blagostanju. Statistike pokazuju da će svaki četvrti čovek u jednom periodu svoga života patiti od neke mentalne bolesti, a ako se uzmu u obzir i „blaža“ stanja  – patnja, stres, intenzivno tugovanje…- dolazimo do velikog broja ljudi kojima je mentalno zdralje ugroženo u više navrata tokom života.  Veliki je broj faktora koji doprinose nastajanju raznih psihičkih simptoma – stres, različite traume, neadekvatni uslovi za život, genetski faktori…

Statistike pokazuju takođe da većina ljudi potraži pomoć kada su tegobe uznapredovale i kada postaju nefunkcionalni. Pre toga  su postojali brojni simptomi koji su ukazivali na ppoblem, ali su bili neprepoznati ili zanemareni.  Pravovremeno uočavanje simptoma koji ukazuju na početak  mentalne bolesti je glavni preduslov da tegobe ne uznapreduju.

Takođe je vrlo važno i naučiti nositi se sa svakodnevnim stresnim situacijama i balansirati između zahteva i ograničenja koje nam se nameću. Socijalne veštine, tehnike opuštanja i ostale raznovrsne metode i tehnike kojima se može poboljšati psihički status osobe neophodno je  razvijati  i svakodnevno koristiti, što se u našem društvu ne praktikuje. Ukazivanje na važnost vođenja brige o mentalnom zdravlju i korišćenje svih resursa u osobi i društvu koje mogu pomoći, mnogo bi doprineli kvalitetu života svakog pojednica i porodice kao celine.

Caritas Dekanata Novi Sad u saradnji sa Caritasom Srbije i Caritasom Italije već  10 –tak godina radi na projektu Promocije i poboljšanja mentalnog zdravlja u Srbiji. Realizovano je nekoliko većih projekata i sprovedeno nekoliko uspešnih antistigma kampanja. Caritas Dekanata  Novi Sad pored toga što je aktivno uključen u svaku antistigma kampanju, je pre šest godine formirao Centar za pomoć  i podršku osobama s mentalnim teškoćama, gde se sprovodi socijalna rehabilitacija osoba koje su obolele od psihoze.

R.A.iN.dR.O.P. – podizanje svesti i priprema za adekvatno reagovanje kod elementarnih katastrofa u romskim zajednicama Novog Sada, Subotice i Vrbasa

Projekat R.A.iN.dR.O.P. – podizanje svesti i priprema za adekvatno reagovanje kod elementarnih katastrofa u romskim zajednicama Novog Sada, Subotice i Vrbasa je deo nacionalnog projekta Caritas-a Srbije pod nazivom Smanjivanje rizika od elementarnih katastrofa koji je finansiran od strane Caritas-a Austrije.

Aktivnosti u projektu su postavljanje lutkarske predstave koja je namenjena romskoj deci i animacija romske zajednice u Novom Sadu, Subotici i Vrbasu putem razgovora i podelom priručnika sa ciljem podizanja svesti i adekvatnog reagovanja i prevencije u slučaju elementarnih katastrofa.