U sklopu projekta Podizanje svesti i priprema za adekvatno reagovanje kod elementarnih katastrofa, odigrana je lutkarska predstava u skoli Dusan Radovic u Novom Sadu.