caritas12_17novembarNOVI SAD – Humanitarna organizacija Caritas Srbije, jedna je od 200 članica međunarodne konfederacije Caritasa Internationalis sa sedištem u Rimu, koja već dve decenije pomaže marginalizovanim socijalnim grupama u našoj zemlji. Pomogao je oko dva miliona ljudi, a oko dve hiljade koristi usluge kućne nege i Dnevnog centra.
Caritas dekanat u Novom Sadu obeležio je 10 godina rada kućne nege i pomoći u kući.

Kroz dnevni centar dnevno prođe 20-tak ljudi. Osim profesionalnog osoblja, volonteri imaju veoma značajnu ulogu u radu te organizacije. Projekti te organizacije teško se ostvaruju bez finansijske podrške donatora i drugih članica Karitasove mreže, kaže Ištvan Dobai iz Caritas Dekanata u Novom Sadu.

“Imamo velikih problema sa finansiranje kućne nege i pomoći u kući, jer je Caritas Nemačke prestao da podržava taj rad u Novom Sadu, tako da je najteže pribaviti sredstav za plaćanje ljudi.“

Direktor Caritasa Srbije Vladislav Varga ističe da ta organizacija sarađuje sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i drugim humanitarnim organizacijama, kao što je UNICEF.

Osim o starijim osobama, Caritas brine i o deci i mladima.

U Novom Sadu već tri godine radi Montesori Dečija kuća – vrtić za mališane iz porodica sa težim socijalnim statusom.

Caritas planira da postane organizacija koja prvenstveno vodi brigu o starima, deci i mladima, mentalno obolelima i ovisnicima.

U skladu sa potrebama i mogućnostima planira se i briga o hendikepiranima, samohranim roditeljima, mnogobrojnim porodicama u potrebi, Romima i drugim manjinama, marginalizovanima, nezaposlenima, zatvorenicima i osobama sa posebnim potrebama.

IZVORI: http://rtv.rs/ i http://www.novisad.rs/