Projekat R.A.iN.dR.O.P. – podizanje svesti i priprema za adekvatno reagovanje kod elementarnih katastrofa u romskim zajednicama Novog Sada, Subotice i Vrbasa je deo nacionalnog projekta Caritas-a Srbije pod nazivom Smanjivanje rizika od elementarnih katastrofa koji je finansiran od strane Caritas-a Austrije.

Aktivnosti u projektu su postavljanje lutkarske predstave koja je namenjena romskoj deci i animacija romske zajednice u Novom Sadu, Subotici i Vrbasu putem razgovora i podelom priručnika sa ciljem podizanja svesti i adekvatnog reagovanja i prevencije u slučaju elementarnih katastrofa.