Program kućne nege i pomoći u kući ima mnogo prednosti u odnosu na institucionalno zbrinjavanje, a najvažnije su: finansijske (pružanje nege i pomoći starijim licima u njihovim domovima je mnogo jeftinije nego što je smeštaj u institucijama), ovim programom se često odlaže institucionalno zbrinjavnje, a često je prisutna i želja starijih osoba da ostanu u svojim domovima i sa svojom porodicom, u svom prirodnom okruženju i pružanje dostojanstvenog starenja u kućnim uslovima.

Caritas Dekanata Novi Sad ima program kućne nege i pomoći u kući već 16 godina neprekidno.
Korisnicima se svakodnevno pružaju usluge nege i pomoći u kući. Usluge su prilagođene potrebama svakog korisnika pojedinačno i svakom korisniku se vodi zdravstveno – socijalni karton koji se otvara prilikom prve posete. Posebna pažnja se posvećuje i edukaciji porodice, ali i pomaganju korisnika kod ostvarivanja prava koje može da ostvari. Korisnici se obilaze kako prepodne tako i poslepodne i vikendom i praznicima.