Caritas Dekanata Novi Sad

Cara Dušana 8 a

21000 Novi Sad

Kontakt telefoni:

021/6741-420

021/6741-420

e-mail: caritas3@eunet.rs

Možete nas kontktirati i putem kontakt formulara: