Dnevni centri su oblici zaštite koji su se u zapadnom svetu pokazali kao najtraženiji, zbog svoje efikasnosti i rentabilnosti i kao takvi su deo strateških planova koji se odnose na socijalnu zaštitu. Zagovarajući otvorene oblike zaštite Caritas Dekanata Novi Sad se već više od 16 godina zalaže da ovaj oblik u lokalnoj zajednici bude aktivan, vidljiv i efikasan. Rad Dnevnog centra pruža starijim osobama usluge koje su im neophodne za kvalitetniji život, pomaže njihovim porodicama i društvu time što preuzima brigu o starim licima većim delom dana i time zadovoljava njihove potrebe.

Dnevni centar za stare radi svakim radnim danom od 7 do 15 časova.