CARITAS DEKANATA NOVI SAD

Caritas Dekanata Novi Sad je počeo sa radom početkom devedesetih godina i delovanje je bilo bazirano na humanitarnom radu, odnosno pomoći ljudima u potrebi – u vidu paketa hrane, higijenskih materijala, ogrevnog drveta, garderobe, obuće, šporeta…

Od 2001. godine Caritas Dekanata Novi Sad je transformisao sopstveni identitet od “distributera paketa” do pružaoca usluga. Pokušaj da se promeni identitet Caritas-a u okruženju preusmerio se na razvoj službi otvorene socijalne zaštite starih, Mentalno obolelih, teško obolelih i romska dece.

Programi koje Caritas Dekanata Novi Sad sprovodi su: kućna nega i pomoć u kući, dnevni centar za starije sa otvorenom mrežom zaštite, centar za pomoć i podršku osobama sa mentalnim poteškoćama i Montesssori dečija kuća.

Najznačajniji projekti koje Caritas Dekanata Novi Sad trenutno su: E.D.Uc.At.E – edukacijom učenika i profesora srednjih i osnovnih škola do unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i R.A.iN.dR.O.P. – podizanje svesti i priprema za adekvatno reagovanje kod elementarnih katastrofa u romskim zajednicama Novog Sada, Subotice i Vrbasa.

PROČITAJTE SVE VESTI
DONIRAJTE!

Ne možemo svi činiti velika dela, ali možemo činiti mala dela sa velikom ljubavlju.

Majka Tereza

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan!

Duško Radović

Ako ne možete nahraniti stotinu ljudi, nahranite jednog čoveka.

Majka Tereza