UKLJUČI SE!!!!

Projekti Caritasa ne bi bili ostvareni da nema pomoći donatora ali na prvom mestu pomoći dobrih ljudi. Vaša pomoć je dobrodošla kroz volonterski rad, u hrani, odeći i obući, higijenskim artiklima, pelenama za decu i odrasle, donacijom novčanih sredstava.
Ako želite da finansijski podržite rad Caritas Dekanata Novi Sad to možete učiniti uplatom sredstava na tekući račun broj 285-2201040000007-70, primalac Caritas Dekanata Novi Sad, svrha uplate donacija.

Caritas ne može svakome pomoći, ali svako može pomoći nekome.